Πόσο 'κουρεύονται' τα χρέη του ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση στο ΦΕΚ. Δεν εξαιρούνται οι προκαταβολές...

Article_show_shutterstock_79761799

Δραματικό είναι το νέο ‘κούρεμα’ για την εξόφληση του υπολοίπου των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας που ισχύει από την περασμένη Παρασκευή.

Παρά τις συνεχείς συναντήσεις εκπροσώπων όλων των παραπάνω φορέων με τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, η αρχική απόφαση για κούρεμα από 8-20% των οφειλομένων, παράμεινε η ίδια από τις 24 Ιανουαρίου.

Μάλιστα το ‘κούρεμα’ γίνεται όχι στο υπόλοιπο της οφειλής του ΕΟΠΥΥ προς τις επιχειρήσεις, αλλά λαμβάνει υπόψιν της το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ή υλικών που έχουν παρασχεθεί, ζητώντας παραίτηση των ενδιαφερομένων, από τα ποσά για τα οποία έχουν καταβληθεί προκαταβολές και για τα οποία δεν έχει γίνει εκκαθάριση.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει τα εξής: 

‘Το ποσοστό έκπτωσης επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ), που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Διαγνωστικά Κέντρα − Εργαστήρια:

α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 10%,

β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 15%. 

2. Ιδιωτικές Κλινικές: 

α) για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%, 

3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:

α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 10%,

β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15%

4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής, κ.α.).

5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης 10%.

6. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%.

Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31.10.2011.

Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:

α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, με την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου και

β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου−παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας,

γ) δεν έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους − παρόχους, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το 90% της δαπάνης της εμφανιζόμενης, επί του συνόλου των παραστατικών τα οποία έχουν υποβληθεί προς εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται περαιτέρω οφειλή του δημοσίου’.

 

ΠΗΓΗ:iatronet.gr

Επιστροφή στην κατηγορία Τελευταίες Εξελίξεις

TOP

ΕΥΕΞΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΟ

  • Βρείτε ένα μέλος του δικτύου Iatrica στην περιοχή σας!

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη φροντίδα για την υγεία σας, σε ατομικό ή/και οικογενειακό επίπεδο;