• Αθήνα 11854 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 38
 • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα Πρακτικές οδηγίες

Ο όρος «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠ -Υ) αναφέρεται σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν σοβαρές συμπεριφορικές και γνωστικές δυσκολίες σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους (π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις, σχολείο, εργασία, οικογένεια) εξαιτίας υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας και προβλημάτων στον έλεγχο της προσοχή

Ο όρος «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠ -Υ) αναφέρεται σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν σοβαρές συμπεριφορικές και γνωστικές δυσκολίες σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους (π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις, σχολείο, εργασία, οικογένεια) εξαιτίας υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας και προβλημάτων στον έλεγχο της προσοχής και των παρορμήσεων.

 

Η ΔΕΠ – Υ είναι μια χρόνια διαταραχή, καθώς το 30 - 70% των παιδιών με ΔΕΠ - Υ συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες και στην ενήλικη ζωή. Στις Η.Π.Α. το 3 - 5% του γενικού πληθυσμού και το 7% του παιδικού πληθυσμού παρουσιάζει ΔΕΠ – Υ και, μάλιστα, εκτιμάται ότι σε τάξη των 30 παιδιών τουλάχιστον ένα εμφανίζει συμπτώματά της.

 

Τα παιδιά με ΔΕΠ - Υ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε καταστάσεις που οι περισσότεροι συνομήλικοί τους τα καταφέρνουν πολύ εύκολα. Διαφέρουν από τα περισσότερα παιδιά του ίδιου αναπτυξιακού επιπέδου ως προς την ικανότητα να:

 

 

 • εστιάσουν την προσοχή τους

 

 • ελέγξουν τις παρορμήσεις τους

 

 • ελέγξουν την κινητικότητά τους

 

 

Αρχές χειρισμού των προβλημάτων

 

 

 • Εντοπίστε τις αιτίες που μπορεί να επηρεάζουν την επιθυμία του παιδιού να εμπλακεί θετικά στα μαθήματα.

 

 • Δημιουργήστε ευκαιρίες για θετική προσοχή, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

 

 • Εντοπίστε τις περιπτώσεις που το παιδί αποδίδει καλύτερα.

 

 • Να είστε σαφείς σ’ αυτό που ζητάτε, καθώς έτσι το βοηθάτε να εστιάσει την προσοχή του.

 

 • Οργανώστε και δομήστε τις δραστηριότητες, τους κανόνες, τη ρουτίνα.

 

 • Ελαττώστε τις διασπάσεις, αυξάνοντας τα επιθυμητά ερεθίσματα.

 

 • Προστατέψτε και ενισχύστε την αυτοεκτίμηση του παιδιού, επικοινωνώντας με ζεστασιά και αποδοχή.

 

 • Δημιουργήστε ευκαιρίες για επιτυχία και χρησιμοποιήστε επιβραβεύσεις. Μικρές και άμεσες επιβραβεύσεις είναι πιο αποτελεσματικές, ιδιαίτερα όταν σχετίζονται με αυτό που προτιμά το παιδί (π.χ. Η/Υ). Αντίθετα, ήπιες τιμωρίες μπορεί να είναι αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούνται αραιά και είναι πολύ συγκεκριμένες.

 

 • Αποφύγετε την επανάληψη δραστηριοτήτων.

 

 • Χωρίστε τις δραστηριότητες σε στάδια (σύντομες δραστηριότητες): Τα παιδιά με ΔΕΠ - Υ χρειάζονται πιο συχνή και πιο άμεση ανατροφοδότηση.

 

 • Ενημέρωση και ανασκόπηση των δραστηριοτήτων βοηθά το παιδί να κατανοήσει τι αναμένεται από το ίδιο.

 

 • Τα παιδιά αποδίδουν καλύτερα σε ομάδες των δύο παρά μεγαλύτερες.

advancehealth.gr