• Αθήνα 11854 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 38
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!


Στο iatrica επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, της οργάνωσης και των υπηρεσιών που παρέχει!


Το iatrica :

  • Επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Βελτιώνει τα συστήματα παροχών και κινήτρων
  • Προωθεί και καλλιεργεί την ομαδική εργασία καθώς και τη συνεργασία