• Αθήνα 11854 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 38
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2013

Aπό το 1996 στη χώρα μας έχει καθιερωθεί η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου (1-7) ως Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού. Το θέμα της φετινής Εβδομάδας είναι: «Υποστήριξη θηλασμού: Κοντά στις μητέρες»

Aπό το 1996 στη χώρα μας έχει καθιερωθεί η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου (1-7) ως Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού. Το θέμα της φετινής Εβδομάδας είναι: «Υποστήριξη θηλασμού: Κοντά στις μητέρες»

Οι  γενικότεροι στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού είναι:

1. Η αναγνώριση των κινδύνων που εγκυμονεί, αλλά και των ευκαιριών που παρέχει η παγκοσμιοποίηση για τις πρακτικές του μητρικού θηλασμού.

2. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η παγκόσμια επικοινωνία για την εκπαίδευση των ατόμων όσον αφορά στα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού και στα μειονεκτήματα της τεχνητής διατροφής.

3. Η προαγωγή και η λήψη δράσεων στα πλαίσια της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη διατροφή του νεογνού και του νηπίου.

4. Η αποτροπή της αποδυνάμωσης του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος και υλοποίησης των σχετικών Αποφάσεων της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.

5. Η δράση για τη δημιουργία συμμαχιών με άλλα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που αγωνίζονται για παγκόσμια δικαιοσύνη, ειρήνη και υγεία για όλους.

6. Η σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων και η τοπική δράση όλων των παραγόντων της οργανωμένης κοινωνίας για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού.

Στα πλαίσια της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού παρακαλούνται οι διάφοροι φορείς, μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους (φορείς υγείας, εκπαίδευσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης), να οργανώσουν ποικίλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στο φετινό θέμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- διαλέξεις, ομιλίες στο ευρύ κοινό, ομιλίες στα σχολεία, πληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τοπικό ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο)

- επισκέψεις των σχετικών φορέων στις Μαιευτικές κλινικές Κρατικές - Ιδιωτικές (όπου υπάρχουν) για να ενημερώσουν τις μητέρες που θηλάζουν.

ΣΤΟΧΟΙΠαγκόσμιαςΕβδομάδαςΘηλασμού 2013

1. Να στραφεί η προσοχή στην αναγκαιότητα της Υποστήριξης μέσω Συμβούλων με Προηγούμενη Εμπειρία για να βοηθηθούν οι μητέρες όσον αφορά την καθιέρωση και τη διατήρηση του θηλασμού.

2. Να ενημερωθεί ο κόσμος για τα πολλά πλεονεκτήματα της Συμβουλευτικής από άτομα με προηγούμενη εμπειρία και να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να επεκταθούν τα  αντίστοιχα προγράμματα Συμβουλευτικής.

3. Να παροτρυνθούν οι υποστηρικτές του θηλασμού, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο, ώστε να παρουσιαστούν και να εκπαιδευτούν κατάλληλα για να μπορούν να υποστηρίζουν τις μητέρες και τα παιδιά τους.

4. Nα γνωστοποιηθούν τα σημεία της τοπικής κοινοτικής υποστήριξης για θηλάζουσες μητέρες, ώστε να  μπορούν να πηγαίνουν οι γυναίκες με σκοπό να αναζητούν βοήθεια και υποστήριξη μετά τη γέννα.

5. Να ζητηθεί βοήθεια από τις κυβερνήσεις και τα νοσηλευτικά ιδρύματα/μαιευτήρια σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να εφαρμοστούν τα Δέκα Βήματα, ειδικότερα το Βήμα 10, και να αυξηθούν η διάρκεια και τα ποσοστά του αποκλειστικού θηλασμού.

Κύκλοι Υποστήριξης για τις μητέρες και τα παιδιά

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για το θηλασμό δείχνει τις πιθανές επιρροές στην επιλογή μιας μητέρας να θηλάσει και να έχει μια θετική εμπειρία από το θηλασμό. ‘Οπως προβλήθηκε κατά την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2008, οι Κύκλοι Υποστήριξης συνεχίζουν να είναι ένα θεμέλιο ζωτικής σημασίας για τις μητέρες που θηλάζουν τα μωρά τους, και πολλά επιπλέον. Οι ΚΥΚΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ είναι: η Oικογένεια και τα Kοινωνικά Δίκτυα, το Σύστημα Υγείας, ο Xώρος Eργασίας & Απασχόλησης, η Κυβέρνηση/Νομοθεσία και η Ανταπόκριση σε Κρίση ή  σε Έκτακτη Ανάγκη. Όλοι αυτοί οι κύκλοι περιβάλλουν τις γυναίκες που βρίσκονται στο κεντρικό κύκλο.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟ:

Οι γυναίκες βρίσκονται στο κέντρο γιατί η παρουσία ή απουσία υποστήριξης έχει άμεσο αντίκτυπο πάνω τους. Επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της υποστήριξης και στην παροχή αυτής της υποστήριξης προς  άλλους. Στο κείμενο της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Υποστήριξη Μητέρων (GIMS) για τη Δήλωση Θηλασμού (Global Initiative for Mother Support (GIMS) for Breastfeeding Statement 2007) σημειώνουμε, "Οι μητέρες θεωρούνται ενεργοί συμμετέχοντες στη δυναμική της υποστήριξης, όντας συγχρόνως πάροχοι και αποδέκτες πληροφοριών και υποστήριξης". Βλέπε:http://www.waba.org.my/whatwedo/gims/gims+5.htm

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ:

Οι σύζυγοι/ σύντροφοι/ πατέρες, η οικογένεια και οι φίλοι αποτελούν το άμεσο και συνεχιζόμενο δίκτυο υποστήριξης. Η κοινωνική υποστήριξη συμπεριλαμβάνει την κοινοτική υποστήριξη - στην αγορά, σε θρησκευτικά πλαίσια, σε ένα γειτονικό πάρκο, κτλ. Η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μειώνει το άγχος. Η υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τοκετού και της γέννας εμψυχώνει τη μητέρα. Η κοινωνική υποστήριξη αυξάνει την αυτοπεποίθηση της μητέρας στις ικανότητές της να θηλάζει πέρα από τις πρώτες εβδομάδες και μήνες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:

Εδώ συμπεριλαμβάνονται μια πληθώρα ευκαιριών για την υποστήριξη του θηλασμού. Αυτές οι ευκαιρίες ποικίλλουν από προγεννητική φροντίδα φιλική προς τη μητέρα, υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τον τοκετό, και μεταγεννητική φροντίδα που διευκολύνει το δεσμό (bonding) με το βρέφος και τη βέλτιστη σίτισή του. ]Εξειδικευμένο προσωπικό με συμβουλευτικές ικανότητες υποστηρίζει τις μητέρες πριν και μετά τη γέννα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Οι εργαζόμενες γυναίκες αντιμετωπίζουν  πολλές προκλήσεις και χρειάζονται υποστήριξη για να πετύχουν να συνεχίσουν το θηλασμό με την εργασία τους. Οι ευκαιρίες για την υποστήριξη των μητέρων εξαρτώνται από τη δουλειά που κάνει η μητέρα, συνήθως όμως συμπεριλαμβάνουν τη διευκόλυνση της επαφής  μητέρας-μωρού και την άντληση/ φύλαξη του μητρικού γάλακτος.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Οι γυναίκες που σχεδιάζουν να θηλάσουν ή που ήδη θηλάζουν επωφελούνται  από την υποστήριξη  από διεθνή έγγραφα, που προστατεύουν τη βέλτιστη σίτιση των βρεφών, καθώς και τις ενεργές και καλά χρηματοδοτούμενες εθνικές επιτροπές. Η νομοθεσία που καταπολεμά την επιθετική διαφήμιση των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και θεσπίζει τη χορήγηση επιδοτούμενης άδειας μητρότητας  επίσης προσφέρει πλεονεκτήματα στις θηλάζουσες μητέρες.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Η ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ:

Αυτός Ο ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ αντιπροσωπεύει την ανάγκη για υποστήριξη ΕΑΝ μια γυναίκα βρεθεί σε απρόσμενη και/ ή σοβαρή κατάσταση που δε μπορεί να ελέγξει. Καταστάσεις που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και υποστήριξη είναι: φυσικές καταστροφές, κέντρα προσφύγων, διαδικασίες διαζυγίου, σοβαρή ασθένεια του μωρού ή της μητέρας, ή η διαμονή σε περιοχή υψηλή σε ποσοστά ΑIDS χωρίς στηρικτικές δομές για θηλασμό.

moh.gov.gr