• Χαλάνδρι 15233 Δρυάδων 4 & Λεωφ. Πεντέλης 49
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Γονιδιακός Έλεγχος BRCA1-2 για τον Καρκίνο του Μαστού ή/και Ωοθηκών

Πραγματοποιήστε σήμερα την εξέταση ανίχνευσης BRCA σε ειδική προνομιακή τιμή σε όλα τα ιατρεία του δικτύου iatrica.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως. Στο γενικό πληθυσμό η μέση πιθανότητα να αναπτύξει μια γυναίκα καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της είναι περίπου 12%. Στο 20-30% των περιπτώσεων καρκίνου μαστού ή/και ωοθηκών υπάρχουν ενδείξεις κληρονομικότητας, δηλαδή τουλάχιστον δύο συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού που έχουν νοσήσει ή εμφανίσει καρκίνο μαστού ή ωοθηκών σε ηλικία μικρότερη των 45 χρόνων. Τελικά όμως με τις υπάρχουσες γνώσεις, μόνο το 5-10% των περιπτώσεων φαίνεται ότι σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες, δηλαδή εντοπίζονται μεταλλάξεις στα γονίδια ΒRCA1 και BRCA2,

Τα BRCA1 και BRCA2 είναι ανθρώπινα γονίδια τα οποία ανήκουν σε μια κατηγορία γνωστή ως ογκοκατασταλτικά γονίδια (προστατεύουν δηλαδή από την ανάπτυξη καρκίνου).

Υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA και δεν προσδίδουν όλες οι αλλαγές τους ίδιους κινδύνους.Η μετάλλαξη αυτών των γονιδίων παρεμποδίζει τη σωστή τους λειτουργία και έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη του κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις, όπως αυτές των BRCA1 και BRCA2, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει μια ασθένεια, όπως ο καρκίνος.Η πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου σε αυτές τις κληρονομούμενες περιπτώσεις (δηλαδή στο 5-10% των συνολικών περιπτώσεων) αυξάνεται στο 85% ενώ η πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου των ωοθηκών είναι σαφώς χαμηλότερη (30-40%).

Οι κίνδυνοι και οι εκτιμήσεις για άλλους καρκίνους που σχετίζονται με μεταλλάξεις BRCA, που βασίζονται σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι επίσης αυξημένοι σε γυναίκες και άνδρες, αλλά δεν είναι τόσο υψηλοί όσο αυτοί που παρατηρούνται στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Για παράδειγμα, οι άνδρες με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του προστάτη. Άνδρες και γυναίκες φορείς, ιδιαίτερα εκείνων με μεταλλάξεις του BRCA2, έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος. Κίνδυνοι για άλλους συμπαγείς όγκους, όπως μελάνωμα, καρκίνο του δέρματος, του στομάχου και του καρκίνου του χοληφόρου, του καρκίνου του ενδομητρίου, ορώδους θηλώδους καρκίνου της μήτρας και καρκίνου του παχέος εντέρου μπορούν να αυξηθούν, αλλά οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι καλά χαρακτηρισμένοι.

Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα σε έχετε ένα BRCA1 ή BRCA2 μετάλλαξη του γονιδίου είναι να έχουμε ένα γενετικό τεστ.

Οι γενετικές αυτές εξετάσεις δεν αφορούν το γενικό πληθυσμό αλλά κυρίως ασθενείς και οικογένειες με  ιστορικό πρώιμης εμφάνισης του συγκεκριμένου είδους καρκίνου όπως αναφέρεται παραπάνω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να προηγείται των γενετικών εξετάσεων, η λεπτομερής καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού και η εκτίμηση του κινδύνου από εξειδικευμένους επιστήμονες. Η παρουσία καρκίνου σε συγγενείς θα πρέπει να τεκμηριώνεται με ιατρικές γνωματεύσεις (παθολογοανατομική έκθεση κ.α.) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.


Μεθοδολογία : Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από τα ιατρεία του δικτύου iatrica περιλαμβάνει νουκλεοτιδική αλληλούχιση με NextGenerationSequencing (IlluminaMiSeq) σύμφωνα με το CE-IVDKitBRCAMASTRTM Dx της MultiplicomMolecularDiagnostics, όλων των κωδικοποιουσών περιοχών των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 (exons), χωρισμένων σε 93 amplicons, σημαντικών μη μεταφραζόμενων περιοχών (introns) και μέρος της περιοχής του υποκινητή καθώς και του αριθμού αντιγράφων περιοχών των γονιδίων αυτών (CVN).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται εξ ’ολοκλήρου από την SophiaGenetics με CE-IVD μέθοδο βιοπληροφορικής [BRCA1 NM_007294.3 (U14680.1) και BRCA2 NM_000059.3 (U43746.1)].