• Αθήνα 11854 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 38
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα στην Ελλάδα σήμερα;

Απαντήσεις και τοποθετήσεις για το ανεπίλυτο μείζων πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Υγείας δόθηκαν κατά τη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου της ΕΣΔΥ.

Πως λειτουργεί η ΠΦΥ στη χώρα μας και ποια είναι τα μοντέλα που ακολουθούνται στο εξωτερικό;  Γιατί όλες οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων δεν επιφέρουν κανένα ποιοτικό αποτέλεσμα, τι συμβαίνει με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού και εν τέλει, «Υπάρχει Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα σήμερα;». Η Σοφία Δημοπούλου MSc,  Διευθύντρια, Κέντρου Υγείας Κασσάνδρειας Χαλκιδικής στο στρογγυλό τραπέζι που διοργανώθηκε με θέμα τη ΠΦΥ στο συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (11/12-13/12), απαντάει χωρίς δισταγμό στο τελευταίο ερώτημα, «Όχι!».

Οι εργασίες της στρογγυλής τράπεζας ολοκληρώθηκαν με τον κ. Χρήστο Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος στην ομιλία του «Η οπτική της κλινικής εφαρμογής και πράξης», αναφέρθηκε στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, στην εστιασμένη στον ασθενή φροντίδα και τις αλλαγές που είναι απαραίτητο να γίνουν για να εφαρμοσθεί, στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, στην υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενή για την αμοιβαία λήψη της απόφασης, αλλά και στο δικαίωμα στη συμπόνια, μια έννοια που αποκτά όλο και μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον λόγω και των ανησυχητικών εκθέσεων για έλλειψη φροντίδας και αξιοπρέπειας στα νοσοκομεία. Στη συνέχεια, ο κ. Λιονής παρέθεσε ορισμένες προτάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου ιατρικού προπτυχιακού προγράμματος με εστίαση στη διεπαγγελματική συνεργασία, με βασικές συνιστώσες τη βασισμένη στο πρόβλημα εκμάθηση, την κοινωνική ευθύνη και εμπλοκή κοινότητας, την εστίαση στον ασθενή, την από κοινού λήψη αποφάσεων στη φροντίδα, τη συμπονετική φροντίδα και την εστιασμένη διεπιστημονική εκπαίδευση. Επιπλέον, ο ομιλητής ανέπτυξε προτάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου οργανωσιακού και λειτουργικού μοντέλου στην ΠΦΥ, για την εστίαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ασθενών σχετικά με τη φροντίδα, καθώς και για την εστίαση στην τέχνη της Γενικής Ιατρικής, με στόχο μια νέα κουλτούρα στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην κλινική άσκηση. Η συζήτηση για θέματα ηθικής, δεοντολογίας, ποιότητας και ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας είναι επίκαιρη όσο ποτέ, τόνισε ο ομιλητής. Σήμερα, η χώρα μας έχει στη διάθεσή της κατάλληλα και σταθμισμένα εργαλεία για την αξιολόγηση των υπηρεσιών ΠΦΥ, εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο για την εκτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ και τον ορθολογικό σχεδιασμό τους, αλλά και για την ασφάλεια του ασθενούς και την προαγωγή της υγείας. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ολοκλήρωσε τη ομιλία του ο κ. Λιονής, η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων.