• Αθήνα 11854 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 38
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Η παγκόσμια ύφεση επηρέασε τα ποσοστά γονιμότητας

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009 ακολουθήθηκε από μείωση των ποσοστών γονιμότητας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, φέρνοντας στο τέλος την πρώτη αύξηση των ποσοστών στον ανεπτυγμένο κόσμο από το 1960, αναφέρει νέα έρευνα.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009 ακολουθήθηκε από μείωση των ποσοστών γονιμότητας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, φέρνοντας στο τέλος την πρώτη αύξηση των ποσοστών στον ανεπτυγμένο κόσμο από το 1960, αναφέρει νέα έρευνα.

Η έρευνα, των Tomáš Sobotka και Dimiter Philipov, από το Ινστιτούτο Δημογραφίας της Βιέννης και του Vegard Skirbekk, από το Διεθνές Ινστιτούτο για την Ανάλυση εφαρμοσμένων συστημάτων, που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Population and Development Review’, αναφέρει ότι η ύφεση τείνει να ακολουθείται από πτώση των ποσοστών γονιμότητας και εντοπίζει πώς επηρεάζονται από αυτήν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων.

Η παγκόσμια ύφεση του 2008-09 έφερε ξαφνική αναστροφή στην προηγούμενη εικόνα της ανόδου των επιπέδων γονιμότητας σε αρκετές ανεπτυγμένες χώρες όπως στην Ισπανία και τις ΗΠΑ. Μεγαλύτερη ομάδα χωρών, περιλαμβανομένων της Βρετανίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας και Ουκρανίας, εμφάνισαν στασιμότητα των ποσοστών γονιμότητας μετά από μια δεκαετία ανόδου, από το 1998.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ατομικές αντιδράσεις στην ύφεση ποικίλλουν ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τον αριθμό των παιδιών, την εκπαίδευση και το αν πρόκειται για μετανάστες.

Ο ερευνητής Tomáš Sobotka, από το VID, σημειώνει ότι παρατήρησε ορισμένους συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς. Οι νέοι και όσοι δεν έχουν παιδιά, για παράδειγμα, είναι λιγότερο πιθανό να αποκτήσουν παιδιά κατά τη διάρκεια της ύφεσης.

Οι πολύ μορφωμένες γυναίκες αντιδρούν στην εργασιακή αβεβαιότητα υιοθετώντας μια στρατηγική αναβλητικότητας, ιδιαίτερα αν δεν έχουν παιδιά. Αντίθετα, λιγότερο μορφωμένες γυναίκες συχνά διατηρούν ή αυξάνουν τη γονιμότητά τους κάτω από οικονομική αβεβαιότητα.

Οι τάσεις διαφέρουν στους άντρες. Όσοι έχουν χαμηλή μόρφωση και δεξιότητες αντιμετωπίζουν αυξημένη δυσκολία να βρουν σύντροφο ή να συντηρήσουν την οικογένειά τους και συχνά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πτώση στα ποσοστά γέννησης του πρώτου παιδιού.

Η πρόσφατη παγκόσμια ύφεση έφερε στο τέλος της την πρώτη αύξηση των ποσοστών γονιμότητας στις ανεπτυγμένες χώρες από το 1960. Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ποσοστά γονιμότητας αυξήθηκαν σε 26 χώρες το 2008 (με στασιμότητα στο Λουξεμβούργο). Το 2009, 13 χώρες σημείωσαν πτώση στα ποσοστά γονιμότητας και 4 σταθερότητα. Σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε η αύξηση της ανεργίας και της εργασιακής αβεβαιότητας. Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, μειώσεις των δαπανών για κοινωνικές παροχές μπορεί ενδεχομένως να επιμηκύνουν την επίδραση της ύφεσης στη γονιμότητα και πέρα από τη λήξη της.

Η έρευνα εστίασε στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες που ‘χτυπήθηκαν’ σκληρότερα από την ύφεση. Περιορισμένη προσοχή δόθηκε σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

ΠΗΓΗ:iatronet.gr