• Χαλάνδρι 15233 Δρυάδων 4 & Λεωφ. Πεντέλης 49
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Φιλοσοφία μας είναι να λειτουργούμε με γνώμονα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και προσωποκεντρικό επαγγελματισμό. Αδιαπραγμάτευτες αξίες μας είναι η Ποιότητα, η Καινοτομία και η Αξιοπιστία. Στα ιατρεία του iatrica, εφαρμόζουμε εξατομικευμένη διαγνωστική προσέγγιση, η σχέση του Ιατρού με τον εξεταζόμενο παραμένει μια βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης. Στα ιατρεία του Iatrica, πίσω από τα αποτελέσματα βλέπουμε τον άνθρωπο, την οικογένεια, τη ζωή του. Είμαστε οι επιστήμονες που φροντίζουμε, αντιμετωπίζουμε, συμβουλεύουμε, μοναδικά τον καθένα από εσάς, ως μια ξεχωριστή περίπτωση!