• Χαλάνδρι 15233 Δρυάδων 4 & Λεωφ. Πεντέλης 49
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Ποιοτητα

Οι υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι από παγκόσμιας αναγνώρισης φορείς επισφραγίζουν την εγκυρότητα των αναλύσεων στα εργαστήριά μας. Πάντα με γνώνομα την προσωπική επαφή με τον εξεταζόμενο πολίτη.


Τι είναι ο ISO;


Το ISO 9001 πιστοποιεί ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις. Την πιστοποίηση παρέχει ένας διαπιστευμένος φορέας. Σήμερα σε όλο τον κόσμο περισσότερες από 1.000.000 επιχειρήσεις έχουν πιστοποίηση. Πρώτος και κύριος παράγοντας είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Ο εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να λειτουργεί ορθά συντηρημένος και βαθμονομημένος κατάλληλα. Οι έλεγχοι εσωτερικοί και εξωτερικοί που αποδεικνύουν την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων και των συνακόλουθων αποτελεσμάτων. Η ορθή και σύμφωνα με τη νομοθεσία διαχείριση και αποκομιδή των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.


Τι είναι ο Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος


Ο Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας, ο οποίος διενεργείται αρκετές φορές το χρόνο (έως 12 ανάλογα με την παράμετρο), απαιτεί για την εφαρμογή του μόνο την ανάλυση ειδικών δειγμάτων ελέγχου, τα οποία δεν έχουν γνωστές τιμές. Ακριβώς ίδια δείγματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας αποστέλλονται ταυτόχρονα σε πολλά εργαστήρια (όσο περισσότερα τόσο καλύτερα), αναλύονται από αυτά σε συγκεκριμένες προθεσμίες και τα αποτελέσματα συλλέγονται και επεξεργάζονται στατιστικά από έναν συντονιστικό φορέα που στόχο έχει τον ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. Ο Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας ελέγχει όλο το αναλυτικό φάσμα (προαναλυτικό-αναλυτικό-μεταναλυτικό).


Τα προτερήματα του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου είναι:


  1. Δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα επειδή το δείγμα έχει ανασυσταθεί με λάθος τρόπο ή έχει συντηρηθεί σε κακές συνθήκες (αποκλείεται και τα υπόλοιπα εργαστήρια να έχουν κάνει το ίδιο σφάλμα).
  2. Αυξάνει τη αντικειμενικότητα της ποιότητας, αφού ο ορός ελέγχου δεν προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του αναλυτή ή των αντιδραστηρίων, αλλά από έναν τρίτο ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο φορέα.
  3. Οι εξωτερικοί έλεγχοι ποιότητας περιέχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις, σε όλο το εύρος των πιθανών τιμών μίας παραμέτρου.
  4. Αντίθετα, ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος περιέχει μόνο μία συγκέντρωση (ή το πολύ δύο, αν το εργαστήριο αγοράσει και παθολογικό control).
  5. Επειδή η στατιστική ανάλυση εμφανίζει σε γράφημα τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων αναλύσεων, είναι εύκολο να ανιχνευτούν «συστηματικά» σφάλματα, αλλά και σφάλματα «γραμμικότητας» της χημείας (περίπτωση όπου η εφαρμογή του αντιδραστηρίου στον αναλυτή δεν μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια τα ακραία αποτελέσματα).